Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Rehabilitační ambulance

 

Děti do ambulancí dochází na základě doporučení lékaře - pediatra nebo alergologa. V ambulancích je dětem poskytována terapie pomocí inhalací a míčkování pod vedením sester se speciálním kurzem nebo fyzioterapeutkou.

 

Vedoucí ambulantních okrsků: Květoslava Hrabalová

Tel.: 482 771 341, mobil: 731 605 033

E-mail: hrabalova@kuliberec.cz

 

Jednotlivé ambulance jsou z důvodu lepší dostupnosti umístěny v různých lokalitách města Liberce - vždy v objektu příslušné mateřské školy:

 

Ambulance na Aloisině výšině

při mateřské škole KORÁLEK

Adresa: Aloisina výšina 645/55, Liberec 15

Tel.: 482 751 158

 

Ambulance v Holečkově ulici

v objektu jeslí

Adresa: Holečkova 8, Liberec7

Tel.: 482 771 341, mobil: 731 605 033

 

Ambulance v ulici Burianova

při mateřské škole Kytička

Adresa: Burianova 972/2, Liberec 6

Tel.: 733 696 654

 

kuliberec dětské centrum sluníčko