Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Provozní řád

 

Jesle Holečkova 8, Liberec 7

vedoucí sestra – Milena Valášková

 

I. Základní údaje

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec p.o sídlem Pekárkova 572/5, Liberec

provozuje denní péči o děti ve věku od 1 roku do 3 let. V zařízení jsou oddělení pro děti od 1

roku do 2 let a oddělení od 2 do 3 let věku. Jedná se o péči výchovnou a zdravotní.

V objektu , kde je tato denní péče provozována je ambulance se specifickým zaměřením ( viz

provozní řád ambulantní péče - děti a dorost , inhalace, rehabilitace)

Provozní doba zařízení : pondělí - pátek 6,30 –16,30 hodinII. Obecné údaje

1) Charakteristika a zaměření pracoviště :

 • jedná se o denní pobyt dětí v režimu „jesle“

 • do jednotlivých oddělení jsou přijímány děti ve věku 1 roku do 3 let

 • přednostní umístění mají děti rodičů po dvouleté rodičovské dovolené, kteří nastupují do zaměstnání

 • přijetí dítěte mladšího než jeden rok je ve výjimečných případech možné (důvody sociální) po doporučení lékaře

 • zařízení má 1 oddělení mladších dětí od 1 do 2 let a 2 oddělení dětí od 2 do 3 let

 

2) Vybavení zařízení

 • každé oddělení má svoji hernu, jídelnu, ložnici, umývárnu s WC.

 • zařízení má svoji kuchyň pro přípravu dětské i personální stravy, prádelnu, sušárnu, žehlírnu, šatnu pro personál a personální WC.

 • podlahy jsou snadno čistitelné a dezinfikovatelné ( dlaždice nebo PVC)

 • místnosti jsou vybaveny nábytkem se snadno omyvatelnými povrchy

 

3) Podmínky pro venkovní hrací plochy

 • písek v pískovišti užívaný k hraní dětí je zajištěn proti mikrobiálnímu, chemickému a parazitárnímu znečištění nad hygienické limity hustou sítí.

 • dle potřeby je písek v pískovišti vyměňován minimálně 1x za 2 roky.

 • závlaha se provádí vodou z vodovodního řádu, v létě při hrách dětí je používáno mlhoviště.

 • zahrada je pravidelně (minimálně 1x za měsíc) dle potřeby posekána a udržována .

 • dětské průlezky a hračky splňují bezpečnostní normy.

 

4) Dezinfekce a úklid- sanitační řád

 • používání dezinfekčních prostředků a způsobů dezinfekce je dán vyhláškou MZ ČR 440/2000 a harmonogramy práce. Dezinfekce se provádí těmito prostředky:

 • 2% roztok chloraminu

 • 0,5% roztok dezamu GK , OX

 • 0,5% roztok sekuseptu pulver

 • spitaderm , septoderm na ruce a další

 • dezinfekční prostředky se střídají po 14 dnech z důvodů možnosti vzniku rezistence, dezinfekce nesmí být prováděna při manipulaci s potravinami, ředění dezinfekčních prostředků se přesně provádí podle příslušného návodu

 • výměně dezinfekčního prostředku se vede záznam ( vedoucí zařízení)

 • plošný úklid povrchů se provádí 2x denně na vlhko (saponát,voda)- podlahy v celém objektu, povrchy skříněk , podle potřeby dveře, 1x týdně dezinfekce

 • dezinfekce toalet, umývadel včetně kohoutků 1x denně

 • dezinfekce hraček se provádí průběžně po použití ( 1x týdně)

 • postýlky se dezinfikují při výměně ložního povlečení.

 • používané čistící prostředky:Sapon, Hit, Proper, Jar, Pur, Lena, Iron, Cif, Real, Savo,..

 • mytí podlah se provádí 2x denně dle harmonogramu práce a potřeb úseku

 • úklid provádí pomocnice, která je vyčleněna pro zařízení, používá ochranné pomůcky a dbá o osobní hygienu.

 • malování se provádí dle potřeb úseku,minimálně 1x za 2 roky

 • mytí oken se provádí 2x ročně úklidovou službou

 • oddělení jsou vybavena čističkami vzduchu.

 • rodiče před vstupem do šatny používají návleky,které se po použití vyměňují

 • děti jsou přijímány po převléknutí od rodičů

 • každé dítě má v šatně vlastní skříňku nebo vak s ramínkem na osobní věci,v ložnici svoji postýlku

 • do zařízení jsou přijímány děti zdravé, po nemoci pouze na základě doporučení od ošetřujícího lékaře.

 • manipulace s prádlem -prádlo se pere ve vlastní prádelně umístěné v budově

 • prádlo se rozděluje do popsaných nádob s uzávěrem,dle druhu znečištění

 • třídí se podle druhu

 • odděleně se pere prádlo dětí , personálu a zvlášť se pere prádlo biologicky znečištěné (pleny)

 • úprava lůžek se provádí 1x denně ,vždy po poledním odpočinku, mytí postýlek a matrací vždy při výměně ložního prádla, výměnu lůžkovin provádí pomocnice minimálně 1x za 21 dní, v případě potřeby denně

 • výměna ručníků se provádí dle potřeby denně , jinak 1x týdně. Čisté prádlo je uloženo ve skříních na odděleních

 • manipulace s odpadky -odpadky se odstraňují do plastových pytlů na jednotlivých odděleních a likvidují se 2x denně

 • prostory kuchyně jsou rozděleny na jednotlivé pracovní plochy dle předpisů

 • prostor na vytloukání vajec mýt denně ( saponátem), 1x týdně dezinfekce výše uvedenými prostředky

 • sklad – 1x denně úklid saponátem, 1x za měsíc úklid polic, dezinfekce

 • pracovní plochy – denně průběžně udržovat čistotu, po ukončení práce omýt saponátem včetně kuchyňských robotů. 1x týdně dezinfekce včetně lednic ( 2% chloramin,2% gastrill), 1x měsíčně úklid kuchyňské linky

 • nádoby na odpad – denně vymýt teplou vodou a saponátem, 1x týdně dezinfekce

 • dezinfekce nesmí být prováděna během výroby a manipulace s potravinami5) Personální zajištění

 • v čele zařízení stojí vedoucí sestra ( SZP + PSS)

 • v odděleních denní péče pracují SZP

 • kuchyně- kuchařka

 • pravidelný úklid –1 pracovnice

 • prádelna – 1 pracovnice

 • 2x týdně dochází na zařízení dětský lékař

 

6) Stravování

 • strava je připravována ve vlastní kuchyni,umístěné v budově zařízení

 • strava je připravována dle jídelního lístku, který sestavuje kuchařka společně s vedoucí sestrou,

 • stravu připravuje kuchařka dle denního harmonogramu práce

 • pravidelně se sleduje norma potravin,teplota připravované stravy a nutriční hodnota stravy.

 • po celý den se podává dostatečné množství tekutin,tekutiny se obměňují.

 • stravování zaměstnanců je zajištěno z vlastní kuchyně

 • použité bílé nádobí se myje na oddělení v myčce, v kuchyni se myje nádobí černé a bílé použité v kuchyni

 • sleduje se systém kritických bodů

 

7) Osobní ochranné prostředky

 • personál používá pracovní oděv a ochrannou obuv

 • ve všech objektech je zákaz kouření

 • jídlo na pracovišti – vlastní jídlo zaměstnanců se ukládá v oddělené ledničce

 • ke stravování zaměstnanců slouží vyhraněný prostor

 • personál dbá při své činnosti na dodržování hygienických zásad a režimů a předchází nozokomiálním nákazám

 • každý nový pracovník je řádně proškolen a seznámen s provozním řádem ,režimem dne, náplní práce, příslušnými harmonogramy a BOZP.

 

Za dodržování provozního řádu a jeho kontrolu zodpovídá vedoucí sestra jeslí Milena Valášková.

Za dodržování řádu a jeho kontrolu v organizaci zodpovídá ředitelka Dětského centra SLUNÍČKO LiberecMgr. Anna Vereščáková.

kuliberec dětské centrum sluníčko