Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Program cílené péče

 

Zdravé dýchání

Pitný režim

Příroda

Tělesná aktivita a správné návyky, pohyb, sportovní hry

Míčkování

Tradice

Poznávání světa

Naše prezentace

Rodina, společnost

Spolupráce s jinými subjektyUPLATŇOVÁNÍ ZÁSADY PŘÍSTUPU 4DDůvěra

Důslednost

Dohoda

Dohled

 

kuliberec dětské centrum sluníčko