Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah a jeho časový plán

 

Obsah předškolního vzdělávání

 1. Dítě a jeho tělo (biologická oblast)

 2. Dítě a jeho psychika (psychologická část)

 3. Dítě a ten druhý (interpersonální oblast)

 4. Dítě a společnost (sociálně-kulturní oblast)

 5. Dítě a svět (environmentální oblast)

 

 • Rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální a kultivovaný projev.Posilovat zvídavost,radost,zájem

 • Rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity,dojmy a prožitky.Prohlubovat estetické cítění.

 • Rozvíjet jemnou motoriku,posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině

 • Rozvíjet dovednosti hudební a dramatické.Rytmizace a melodizace,hra na tělo

 • Osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví,rozvíjení hrubé motoriky,osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností

 

Témata

 • září - Dítě, rodiče a naše centrum

 • říjen - Podzim a co nám přináší

 • listopad - Co vidím, slyším, vnímám

 • prosinec - Zima a blížící se vánoce

 • leden - Zima je tu, děti

 • únor - Objevujeme svět kolem nás

 • březen - Jaro v liberecké přírodě

 • duben - Naše zvířátka

 • květen - Na jaře, když kvete sad

 • červen - Školní rok nám končí

 • prázdniny - Léto, slunce, voda

 

Postupy, motivace a materiály se přizpůsobují věku dítěte.

kuliberec dětské centrum sluníčko