Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Utajené porody

Součástí našeho zařízení je také pokoj, který jsme vyčlenili pro tzv. utajené porody. Chtěli bychom nabídnout těhotným ženám další alternativu při řešení své těžké životní situace. Nabízíme ženám možnost, které své nechtěné těhotenství tají před svými nejbližšími, ubytování ve značné vzdálenosti od místa bydliště, čímž bude výrazně omezen stres z odhalení. Stres prokazatelně negativně působí na plod. Zkusíme společně minimalizovat negativní jevy, které velmi neblaze působí na vývoj dítěte a neúnosně se zvyšuje riziko prenatálního poškození plodu.

Těmto ženám nabízíme ubytování v klidném, čistém prostředí, kvalitní stravování důležité pro dostatek potřebných živin a vitamínů pro matku i plod. Zajistíme odborný dohled nad průběhem těhotenství a nabídneme sociálně-právní ochranu.

Matky přijímáme do našeho zařízení na vlastní žádost. Při přijetí požadujeme průkaz totožnosti, rodný list, průkazku pojištěnce, těhotenskou průkazku a doklad o výši příjmů.

V den porodu zabezpečujeme převoz matky do porodnice a po porodu  vyřizujeme všechny právní předpoklady k umístění dítěte do náhradní rodinné péče.

Matky platí dle svých možností všechny náklady pobytu tj. 140,00 Kč na den pobytu. V případě finanční tísně budeme situaci řešit individuálně.

Pokud se ocitnete v situaci, kdy budete potřebovat naši pomoc, kontaktujte nás na telefonických číslech:

485 100 274, 485 105 690, nebo e-mailem: verescakova@kuliberec.cz

kuliberec dětské centrum sluníčko