Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Sponzorství

Činnost Dětského centra  Liberec je podporována mnoha sponzory, s některými jsme již  navázali trvalou spolupráci. Je vidět a jsme tomu velice rádi, že osud dětí není lhostejný ani našemu okolí.

Pomoc sponzorů má pro naši příspěvkovou organizaci velký význam a je vždy přijímána s vděčností.

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali sponzorům a všem lidem, kteří se rozhodli jakoukoliv cestou pomoci našemu zařízení a tím i našim dětem.

 

Mezi stálé sponzory patří:

Fehrer Bohemia s.r.o.

zaměstnanci společnosti Fehrer Bohemia s.r.o. 

Manželé Matoušovi

BABYRENKA Liberec

Pavla Benešová

JUDr. Petr Brabec

JUDr. Alexandr Šoljak

Mgr. Markéta Budkovská

Jaroslava Siebeneicher

Mgr. Věra Kadlecová

SPOLAK s.r.o.

LB plán s.r.o.

IMPROFEX CZ s.r.o.

Ing. Zdeněk Kadavý

Mgr. Michal Vogel

Ing. Jiří Khol

Rudolf Klusáček

JUDr. Lucie Treglerová

Mgr. Kateřina Kupková

Mgr. Jaroslav Kneř

Mgr. Jaroslava Opatrná

Bronislava Hasalová

Mgr. Pavlína Straková

Mgr. Jana Vachová

Mgr. Martin Košek

JUDr. Helena Špráchalová

Mgr. Taťjana Bernátková

JUDr. Jiřina Tauchmanová

Mgr. Renata Urbánková

Martina, Eliška a Petr Hurdálkovi

Veronika Futoová

Josef Novotný

Jan a Markéta Čermákovi

Lukáš Petříček

pí. Lauerová

Manželé Plechatí

Gabriela Vegrichtová - cukrářská výroba

pí. Janovská

pí. Kynychová

Petr Souček

Michaela Machalová

p. Cvrček

p. Černohorský

Policie České Republiky, Okresní ředitelství Liberec

Sponzorská skupina JUDr. Šoljakové

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Liberec

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.

Spobyt a.s.

Tesco a.s.

Odraz o.s.

Rubidea s.r.o.

Globus ČR, k.s. divize Liberec

Kimberly-Clark s.r.o.

Amway ČR, s.r.o.

Avon Automotive, a.s.

Osapo, s.r.o.

Marcela Klofáčová

31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany, Liberec

Statutární město Liberec

Ahold Czech Republic, a.s.

Globus a.s.

AIG Lincoln CZ, s.r.o.

Autopartner Plus , s.r.o.

Nadace Terezy Maxové

Nadace Syner

Nadace ČEZ

Nadace škola hrou

Nadace Preciosa

FC Slovan Liberec, a. s.

Dobré srdce o.s.

Nemo Plus ,v.o.s.

Nisa Reality, s.r.o.

Hoffman Vítězslav

Keltner Aleš

pí. Franzová

Grupo Antolin Bohemia, a.s.

Droxi a.s.

Nutricia, a.s.

Nestlé, a.s.

Soharo, s.r.o.

ČSSD Liberec

Makro Cash & Carry ČR, s.r.o.

Family Frost, s.r.o.Rádi bychom touto cestou poděkovali sponzorům a všem lidem, kteří se rozhodli jakoukoliv cestou pomoci našemu zařízení a tím i našim dětem.

kuliberec dětské centrum sluníčko