Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Pomozte dětem

Dětské centrum  Liberec, p.o. je neziskovou organizací, která je financována z rozpočtu zřizovatele, kterým je od 1. září 2016 Liberecký kraj. Poskytujeme kvalitní a profesionální péči dětem v nepřetržitém provozu, což je finančně náročné. Proto vítáme podporu naší organizace ze strany komerčního sektoru, ale i fyzických osob, kteří se finančně podílejí na aktivitách našich dětí – ozdravné pobytyhipoterapie,canisterapiearomaterapie aj. Rovněž věcnými či finančními dary, kterými zpříjemňují prostředí dětem a usnadňují pobyt v dětském centru.

 

Číslo bankovního účtu pro naše sponzory a dárce:

5625122/0800

 

Pro všechny, kteří chtějí pomoci našim dětem, kteří chtějí podporovat naši činnost, kteří mají zájem o zkvalitňování našich služeb a pomoci dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném harmonickém prostředí, uvádíme možnosti podpory:

 

Materiální dary

Vámi darované věci budou použity výhradně pro potřeby dětí.

Výběr věcného daru lze konzultovat s vedením organizace na tel: 485 100 274.

 

Finanční dary

  • bezhotovostním převodem na účet číslo 5625122/0800 (Česká Spořitelna)
  • poštovní poukázkou na účet číslo 5625122/0800 (Česká Spořitelna) nebo na

          adresu Dětské centrum  Liberec, p.o., Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec

  • hotovost do pokladny v Dětském centru  Liberec, p.o., Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec

 

Daňové aspekty darování

Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném znění, umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. U fyzických osob lze dle § 15 odst. 1 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000,- Kč. Nejvýše je přípustné odečíst 10% ze základu daně.

Právnické osoby mohou odečíst dle § 20 odst. 8 hodnotu darů, pokud částka činí alespoň 2 000,- Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

V případě poskytnutí finančního či věcného daru je naší organizací vystavena poskytovateli daru darovací smlouva.

 

Všem našim dárcům patří srdečné poděkování s ujištěním, že jejich důvěru nezklameme.

kuliberec dětské centrum sluníčko