Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Ambulance

V rámci tohoto úseku je poskytována speciální odborná ambulantní péče o děti a dorost od 0 do 18 let věku dle specifických zaměření:

  • oční ambulance - ortoptická a pleoptická cvičení, předoperační cvičení oka, následná pooperační péče, navození binokulárních funkcí

 

Naše organizace je pro poskytování výše uvedené zdravotní péče smluvním partnerem následujících zdravotních pojišťoven:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR;

  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR;

  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ČR;

  • Zdravotní pojišťovna MÉDIA. 

kuliberec dětské centrum sluníčko