Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Jesle

Výchovnou péči poskytuje naše organizace dětem od jednoho do tří let věku na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Liberec.

Program péče

 • je zaměřen především na individuální potřeby a rozvoj dítěte vzhledem k jeho věkovým zvláštnostem;

 • je uspořádán do bloků podle zaměření;

 • jeho nedílnou součástí je především péče o zdraví dítěte a posílení imunitního systému formou různých rehabilitačních metod;

 • celodenní pobyt dítěte provází odborná i výchovná péče zaměřená na jedinečnost každého človíčka - péči zajišťuje zkušený odborný zdravotní personál;

 • citlivým a individuálním přístupem usilujeme o spokojenost, jistotu a důvěru dítěte;

 • základem programu je osobní a nedirektivní přístup k dětem. Každému dítěti je poskytován potřebný prostor pro rozvoj jeho osobnosti.

 

Kontakt

 • Adresa:  Holečkova 8, Liberec 7

 • Tel.:  482 771 341, mobil: 731 605 034

 • Vedoucí zařízení:  Míla Valášková

 • E-mail:  valaskova@kuliberec.cz

 • Provozní doba:  od 6.30 do 16.30 hodin

 • Kapacita:  35 dětí

 

 
kuliberec dětské centrum sluníčko