Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Společnosti LAIRD, DHL, IMP, AGENCY TRANSPORTDatum konání:
20.8.2014

S velkou vděčností zmiňujeme tyto společnosti, které našemu zařízení věnovaly zařízení do multisenzorické místnosti a pro muzikoterapii v hodnotě 80.000,- Kč. VELICE DĚKUJEME!

Předání věcných darů proběhlo v naší velké herně za účasti vedení společnosti LAIRD a samozřejmě našich dětí, kterým se nejvíce líbilo rozbalování velkých krabic. S velkým očekáváním a nadšením vyndávaly různé hudební pomůcky, které budou mít děti k dispozici. Máme velké přání a díky našim sponzorům již i pracovní zaměření na realizaci multisenzorické místnosti – Snoezelen. Metoda Snoezelenu je využívána u všech věkových skupin a my ji chceme zařizovat pro naše děti tj. zaměřené na multismyslovou stimulaci. Místnost bude obsahovat tvořivé, hravé a didaktické pomůcky.


kuliberec dětské centrum sluníčko