Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Předání finančního daru od FC Slovan LiberecDne 19. 4. 2014 byl našemu centru od FC Slovan Liberec předán finanční dar ve výši 40,000 Kč. Za krásný dar srdečně děkujeme a Vaší pomoci si velmi vážíme. 


kuliberec dětské centrum sluníčko