Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Přijetí daru od poradenské skupiny KODAPPři příležitosti 20. výročí poradenské skupiny KODAP, ve spolupráci se skupinou ETL a jejich nadací "Kinderträume" ("Dětské sny"), obdrželo Dětské centrum Sluníčko finanční dar ve výši 65.000 Kč určený k pořízení sterilizátoru pro sterilizaci kojeneckých lahví. Děkujeme! :)


kuliberec dětské centrum sluníčko