Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

CanisterapieStejně jako minulý rok, i pro letošek za námi pravidelně každý čtvrtek přijíždějí paní Bc. Tvrdá a pan ...... z organizace Elvahelp a provádějí s našimi dětmi canisterapii. Některé děti si pejsky pamatují a nemají problém s nimi navázat kontakt. Jiné děti se pejsků bojí, mají z nich ostych či strach a chovají k nim nedůvěru. Canisterapie je v našem zařízení vhodná pro všechny děti bez rozdílu. U některých dětí je výsledek patrný brzy, u jiných je to běh na dlouho trať a výsledky jsou menší, ale přesto jsou a to je důležité. 

Terapie probíhá formou skupinových i individuálních sezení. Při skupinové terapii si děti s pejsky hrají, mazlí se s nimi, vodí je na vodítku, hrají si na doktora apod. Při této formě terapie je velmi mnoho variant činností, které s dětmi můžeme dělat. Při individuální terapii se jedná o kontakt jeden na jednoho, respektive terapeut se psem a dítě s tetou. Tato terapie se využívá zejména u postižených dětí, kdy je zapotřebí větší klid a prostor pro navázání kontaktu. Provádí se také polohování, což je výborná metoda, která spočívá v tom, že dítě leží na pejskovi nebo v jeho těsné blízkosti. Uvědomuje si blízkost zvířete, tělesný kontakt, teplo a klid, což má na dítě velmi uklidňující a uvolňující účinky. 

  

   


kuliberec dětské centrum sluníčko