Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Den dobrovolníkůDatum konání:
19.9.2013

Každoročně pořádáme pro naše dobrovolníky akci zvanou „Den dobrovolníků“, a stejně tak tomu bylo i letos 19. září 2013. Akce se koná jako poděkování těm, kteří se společně s námi starají o zdárný vývoj našich dětí a věnují se jim ve svém volném čase.

Kromě dobrovolníků se akce zúčastnili také zástupci Komunitního střediska Kontakt Liberec a dále zástupci Krajského úřadu a Statutárního města Liberec.

Uvítání se ujala paní ředitelka Mgr. et Bc. Anna Vereščáková, která všechny zúčastněné vřele přivítala a osobně poděkovala všem dobrovolníkům za jejich péči a přínos pro děti. Pak již následovalo bujaré veselí plné dětského smíchu, občerstvení, her, hudby apod.

Akce se vydařila a všichni si ji velmi užili. Ještě jednou touto formou děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že nám i nadále zůstanete nakloněni, neboť si vaší péče velmi ceníme. 


kuliberec dětské centrum sluníčko