Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Liberecký krajV úvodu  měsíce června jsme měli to potěšení přivítat v dětském centru Mgr. Pavla Svobodu, náměstka rezortu sociálních věcí a koncem června k nám zavítala také Ing. Luisa Kremerová, vedoucí oddělení příspěvkových organizací.

Jsem přesvědčena, že společná schůzka pomohla přiblížit zástupcům kraje základní fungování  naší organizace i ve vazbě na možné zdroje financování.  Prohlídkou prostor objektu oba hosté konstatovali, že se jedná o velice zdařilou stavbu, dobře udržovanou, která nabízí dětem vlídné a podnětné prostředí.

Nepochybně ale je stále co vylepšovat a ve spolupráci se zástupci kraje zajistíme takové podmínky chodu organizace, které budou uchopitelné i pro zřizovatele příspěvkové organizace.


kuliberec dětské centrum sluníčko