Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

MŠ Montessori Život hrouČesko – anglická mateřská škola Život hrou je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte a zachování jeho individuality za pomoci vzdělávací metody Marie Montessori.

Je dobré vědět, že i k těmto dětem se dostávají informace, že ne všechny děti mohou vyrůstat doma se svými rodiči, ale musí určitý časový úsek svého raného života strávit v dětském domově.

Slovo dalo slovo a zástupci MŠ Montessori vybrali pro naše děti finanční příspěvek a přijeli s dětmi do dětského centra. Vybavily se dobrou náladou a chutí poznat nové kamarády a pohrát si s nimi. Doprovodný pedagogický personál dokonce přinesl kytaru a plno krásných písniček.

Děti z mateřské školy i děti z centra strávily krásné společné dopoledne. Ukázali jsme, že našim dětem skýtáme přívětivé a klidné prostředí.


kuliberec dětské centrum sluníčko