Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

ExkurzeDětské centrum Liberec je organizace, která byla vždy otevřena nejen našim sponzorům, ale i široké veřejnosti. Také se snažíme vyhovět požadavkům základních či středních škol o umožnění exkurze v našem zařízení žákům či studentům.

V měsíci dubnu k nám zavítali na exkurzi studenti 3. ročníku oboru sociální činnost SZŠ Turnov.

O týden později se k nám přijeli odívat také studenti 3. ročníku oboru zdravotnický asistent SZŠ Turnov.

Studenti střední zdravotnické školy měli možnost nahlédnout do chodu naší organizace, projít si všemi rodinnými buňkami, ve kterých naše děti žijí. Současně měli možnost zpestřit si exkurzi hraním si s dětmi.

Věřím, že společně strávené chvíle byly obohacením nejen pro naše děti.


kuliberec dětské centrum sluníčko