Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Oznámení o změně zřizovateleDatum konání:
1.9.2016

Vážení přátelé,

 

rok 2016 přinesl pro naši příspěvkovou organizaci zcela zásadní změnu. Jak víte, naše organizace má nadregionální územní působnost a to byl významný a logický faktor pro zahájení jednání mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem o změně zřizovatelských funkcí.

Na jaře roku 2016 byl schválen záměr změny zřizovatelských kompetencí k činnostem Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, příspěvkové organizace, ze statutárního města na Liberecký kraj a následovalo uzavření  Smlouvy o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků.

Vzhledem k tomu, že platná legislativa nezná a neupravuje možnost přechodu zřizovatelských kompetencí z jednoho zřizovatele na druhého, musela být tato změna provedena zrušením stávající příspěvkové organizace statutárním městem Liberec za současného zřízení nové příspěvkové organizace Libereckým krajem.

 

Dnem 1. 9. 2016 vstupujeme na novou cestu, pod nového zřizovatele. Čeká nás seznamování s  vedením kraje, s novými  pracovníky KÚLK a zejména s novými pravidly a metodikami, které se budeme snažit si rychle osvojit a aplikovat při výkonu námi poskytovaných zdravotních služeb či při výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

 

Bylo nezbytné přistoupit ke změně názvu nově zřízené organizace, takže se nová příspěvková organizace   jmenuje  Dětské centrum Liberec.

 

Místo poskytování zdravotní péče dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a poskytování péče v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Paprsek“ dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zůstává stejné.

Střediska kojenecké, dětské a ZDVOP Paprsek i nadále najdete  na adrese Pekárkova 572/5, Liberec 15 – Starý Harcov.

Poskytování specializované ambulantní péče dětem do věku 18 let bude rovněž ve stávajících prostorách jednotlivých mateřských škol, se kterými máme uzavřené smlouvy o výpůjčce nebytových prostor.

 

Původní zřizovatel statutární město Liberec převedlo středisko JESLE pod městskou organizaci Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p.o. Místo poskytování výchovné péče o děti od 1 do 3 let věku ve výchovném zařízení JESLE zůstává rovněž na stejné adrese Holečkova č.p. 381, Liberec 7.

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat statutárnímu městu Liberec, že pod jeho záštitou byl v roce 2010 vybudován stávající areál Pekárkova, který se stal důstojným prostředím pro děti, které nemají to štěstí a nemohou vyrůstat v harmonickém rodinném prostředí.

 

Věřím, že i na naší nové cestě si nás najdou naši milí a věrní sponzoři a budeme moci pokračovat ve společném úsilí zpříjemňovat a zlepšovat pobyt dětí v našem zařízení.

 

Věřím v laskavý přístup nového zřizovatele, díky kterému budeme schopni i v budoucnosti zajistit bezproblémový chod naší organizace při zachování nastaveného standardu poskytovaných služeb.

 

I když se název nové organizace změnil a pojem SLUNÍČKO se vytratil, ujišťuji vás, že pozitivní energie slunce z nás vyzařovat nepřestane a slunce v duši si poneseme i na naší další životní cestě.

 

Přeji vám i nám vše dobré.


kuliberec dětské centrum sluníčko