Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

PoděkováníJménem Dětského centra Sluníčko děkujeme našim sponzorům a Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a realizaci Vánoc pro naše děti. Vaše pomoc a podpora přináší dětem velkou radost a o to víc si toho vážíme. Děkujeme za vaši štědrost a doufáme, že nám i v příštích letech zůstanete nakloněni.

Jména všech sponzorů i jednotlivých osob budou v nejbližší době zveřejněna na našich internetových stránkách v sekci Sponzorství.

 

kuliberec dětské centrum sluníčko