Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Vánoce v dětském centru SLUNÍČKOVánoce jsou již za námi a snad každý jsme je strávili v kruhu svých nejbližších a obklopoval nás pocit krásné vánoční atmosféry a pohody. Takovou atmosféru a pohodu jsme se snažili vytvořit i našim dětem ve Sluníčku. Myslím, že mohu říct, že se nám to podařilo, a to nejen díky zaměstnancům centra, ale především díky Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě Vánoc pro naše děti.

Snažili jsme se, aby se vánoce u nás v centru co nejvíce podobaly těm, které si vytváříme každý doma. Proto jsme s dětmi pekli cukroví (které jim mimochodem moc chutnalo a stihly ho sníst skoro dříve, než si jej stačily ozdobit), zúčastnili jsme se vánoční výstavy na radnici města Liberec, kam jsme se s dětmi vydali na výlet. Byli jsme se také podívat na vánoční trhy a do obchodů plných nakupujících lidí. Děti měly na rodinných buňkách vánoční stromečky a výzdobu, která na první pohled připomínala blížící se Vánoce. Poslouchali jsme koledy, zpívali jsme písničky apod.

 Samotné vánoce u nás probíhají na několik etap. Společné vánoce s dětmi jsme oslavili dne 18. 12. 2012 v prostorách naší velké herny. Tady na děti čekal nazdobený stromeček a pod ním spousta krásných dárečků, kde si každý našel svůj. Děti si dárečky nadšeně rozbalovaly a pak si s nimi hrály. Kolem vládla atmosféra plná dětských úsměvů a jiskřiček v očích, k tomu nás doprovázel zvuk vánočních koled a na děti pak čekala slavnostní vánoční večeře v podobě řízků a bramborového salátu. V tento den nás navštívil zpravodajský tým z televize RTM a natočil, jak v našem centru slavíme vánoce. Možná, že jste někteří viděli reportáž uvedenou na Štědrý den na televizi RTM, ale kdo neviděl a chtěl by vidět, rádi se s vámi o tento zážitek podělíme. Stačí, když kliknete na tento odkaz:

http://www.tvrtm.cz/zpravy-ivysilani-4840.html

Štědrý den děti tráví na rodinných buňkách se svými sestřičkami a i v tento den najdou pod stromečkem krásné dárky.

Opravdu velké poděkování patří našim sponzorům, a všem těm, kteří přispěli darem či finanční částkou. Vaší ochoty a podpory si velice vážíme a doufáme, že i do budoucna nám zůstanete nakloněni. Jména všech dárců a sponzorů budou v co nejbližší době uvedeny na našich stránkách v sekci Sponzoři.

A na to, jak u nás vánoce probíhaly a jakou radost jste udělali našim dětem, se můžete podívat ve fotogalerii.

 
 
Fotogalerie zde

kuliberec dětské centrum sluníčko