Dětské centrum Liberec
příspěvková organizace

Dětské centrum Liberec

Vítejte na našich webových stránkách!

Na oficiálním webu Dětského centra  Liberec najdete spoustu zajímavých a důležitých informací, včetně podrobného přehledu všech našich aktivit. Doufáme, že vám stránky dětského centra budou užitečným zdrojem i průvodcem, ať už se chcete zapojit do naší činnosti nebo přispět sponzorským darem. Pokud některou z informací, která vás právě zajímá, nebudete moci na webu najít, neváhejte nám napsat e-mail nebo zatelefonovat. Těšíme se na vás!

Aktuality z dětského centra

17. 7. 2017 „Veselé léto“ Hudební divadlo dětem, o.s.

V pondělí 17. 7. 2017 k nám do Dětského centra Liberec zavítalo Hudební divadlo dětem, čekalo nás dopoledne plné zábavy a překvapení. Účinkující nám předvedli žonglérsko- artistické vystoupení, divadelní představení, hry a soutěže.

Poděkování sponzorům

V průběhu I. pololetí se nám podařilo získat finanční prostředky od našich milých sponzorů a také věcné dary. Velice si Vaší podpory vážíme a jménem našich dětí srdečně děkujeme.

Liberecký kraj

V úvodu  měsíce června jsme měli to potěšení přivítat v dětském centru Mgr. Pavla Svobodu, náměstka rezortu sociálních věcí a koncem června k nám zavítala také Ing. Luisa Kremerová, vedoucí oddělení příspěvkových organizací.

MŠ Montessori Život hrou

Česko – anglická mateřská škola Život hrou je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte a zachování jeho individuality za pomoci vzdělávací metody Marie Montessori.

Rotary Club Liberec Jablonec

Uběhl sotva měsíc a naši přátelé z Rotary Clubu si opět udělali čas a dne 19. 6. 2017 si přišli zařádit s dětmi. Počasí bylo přívětivé, tak bylo možné využít venkovní herní prvky, zejména houpačky a vozový park rovněž nezahálel.


Kdo jsme?

Dětské centrum  Liberec je příspěvkovou organizací, financovanou z rozpočtu zřizovatele, kterým je od 1. září 2016 Liberecký kraj. Finančně, ale i jinou cestou (materiální dary apod.) nás podporují štědří dárci, kterých si také velmi vážíme. V sekci Sponzorství si můžete prohlédnout obsáhlý seznam sponzorů, díky nimž můžeme dopřát dětem i něco navíc, na co již nestačí provozní příspěvek. Díky laskavé podpoře sponzorů tak provoz Dětského centra Liberec, p.o. úspěšně pokračuje. Každý z vás, kdo se rozhodne jakýmkoliv způsobem nám pomoci, je opravdu vítán a může nás kdykoliv oslovit. Ať už jste soukromá osoba, menší firma nebo velký podnik, pomůžete dětem, jejichž tělesný nebo duševní vývoj je ohrožen či narušen a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.

Srdečně vás zveme nejen k návštěvě našich webových stránek, ale rádi vás přivítáme i na některé z našich zajímavých akcí! 

 

kuliberec dětské centrum sluníčko